Пшениця озима

Вплив продуктів лінійки Fertigum на формування врожайності пшениці озимої. Частина 1

Наукові дослідження проведені на базі Ерастівської дослідної станції ДУ Інститут зернових культур НААН України. Обробку рослин проводили позакоренево у фазу виходу в трубку та прапорцевого листка. Норма внесення рідких препаратів становила 0.3 л/га, сухих – 100 г/га.

Схема проведення досліджень

  1. Контроль
  2. Fertigum Екстра + Fertigum Профі
  3. Fertigum Макс + Fertigum Екстра
  4. Fertigum Макс + Fertigum Аміно
  5. Fertigum Профі + Fertigum Or.Nitrogen
  6. Fertigum Аміно + Fertigum Екстра

Сівбу пшениці озимої сорту Антонівка провели 21 вересня,  повні та дружні сходи культури одержали на 13-у добу – 4.10. Кущіння рослин пшениці відмічалося 20.10. Перед припиненням осінньої вегетації рослини утворили по 2,3–2,5 шт. пагонів кущіння (табл. 1).

Спостереження за ростом та розвитком рослин пшениці озимої сорту Антонівка впродовж весняно-літнього періоду вегетації показали, що використання гуматів для оприскування вегетуючих посівів у фазах виходу рослин в трубку та під час утворення прапорцевого листка, не здійснювало помітного впливу на строки настання та тривалість основних фенологічних фаз розвитку культури. Рослини вийшли в трубку 12.04, колосіння наступило 14.05, молочна стиглість зерна – 28.05, воскова – 15.06, а повна – 29.06.

Однак проведені польові обстеження та лабораторний аналіз рослинних проб в досліді показали, що позакореневе підживлення рослин пшениці озимої у фазах виходу рослин в трубку та під час утворення прапорцевого листка суттєво впливали на ріст, розвиток та формування врожайності зерна культури. Так, при висоті рослин на контролі перед збиранням врожаю 62,3 см, коефіцієнті продуктивного кущіння 2,0 абсолютних одиниць, довжині колосу 5,7 см, масі 1000 зерен 42,6 г, рослини у варіантах досліду мали такі показники відповідно: 68,9–72,6 см, 2,3–2,6 одиниць, 6,2–6,8 см, 44,1–46,3 г. Врожайність зерна пшениці озимої в цих варіантах досліду сформувалась на рівні 5,20–5,49 т/га та перевищила контроль на 0,25–0,54 т/га (табл. 2).

Кращий результат від проведення позакореневих підживлень в посівах пшениці озимої було одержано у варіанті 5, де використовували у фазі виходу рослин в трубку препарат Fertigum Профі (0,3 л/га), а у фазі прапорцевого листка – препарат Fertigum Or. Nitrogen (100 г/га). У цьому варіанті висота рослин перевищила контрольні показники на 10,3 см, коефіцієнт продуктивного кущіння – на 0,6 одиниць, довжина колосу – на 1,1 см, маса 1000 зерен – на 3,7 г, урожайність зерна – на 0,54 т/га.

Ефективним було також проведення дворазового обприскування посівів пшениці озимої у фазах виходу рослин в трубку та утворення прапорцевого листка препаратами Fertigum Макс (0,3 л/га) та Fertigum Аміно (0,3 л/га), де врожайність зерна склала 5,32 т/га, що на 0,37 т/га більше за контроль (вар. 4).

Урожайність в межах похибки досліду була одержана у варіантах 2, 3, 6 (5,20–5,26 т/га), де використовували для позакореневого підживлення посівів пшениці озимої у фазах виходу рослин в трубку та утворення пропорцевого листка такі композиції препаратів:  Fertigum Екстра (0,3 л/га) + Fertigum Профі (0,3 л/га), Fertigum Макс (0,3 л/га) + Fertigum Екстра (0,3 л/га), Fertigum Аміно (0,3 л/га) + Fertigum Екстра (0,3 л/га), але, порівняно з контролем, у цих варіантах були одержані прибавки зерна на рівні 0,25–0,31 т/га.

Висновки випробування

Погодні умови восени 2017 р. та у весняно-літній період 2018 р. за зволоженням і температурою повітря були середньо сприятливими для схожості насіння, росту і розвитку та формування продуктивності рослин пшениці озимої сорту Антонівка, який використовували в досліді.

Позакореневе підживлення пшениці озимої сорту Антонівка у фазах виходу рослин в трубку та утворення прапорцевого листка препаратами Fertigum Екстра, Fertigum Макс, Fertigum Профі, Fertigum Аміно з нормою витрати кожного препарату 0,3 л/га та препаратом Fertigum Or. Nitrogen (100 г/га) не здійснювало помітного впливу на строки настання та тривалість основних фенологічних фаз розвитку культури.

Використання в технології вирощування пшениці озимої сорту Антонівка позакореневого підживлення рослин у фазах трубкування та утворення прапорцевого листка препаратів Fertigum Екстра, Fertigum Макс, Fertigum Профі, Fertigum Аміно з нормою витрати кожного препарату 0,3 л/га та препарату Fertigum Or. Nitrogen (100 г/га) позитивно вплинуло на ріст і розвиток рослин та формування елементів структури врожаю. Залежно від варіанту використання препарату, порівняно з контролем, висота рослин збільшилась на 6,6–10,3 см, коефіцієнт продуктивного кущіння – на 0,3–0,6 одиниць, довжина колосу – на 0,5–1,1 см, маса 1000 зерен – на 1,5–3,7 г.

Вищу врожайність зерна пшениці озимої сорту Антонівка в досліді було одержано у варіантах, де використовували у фазі виходу рослин в трубку препарат Fertigum Профі (0,3 л/га), а у фазі прапорцевого листка – препарат Фульвикс (100 г/га) або відповідно фазам розвитку препарати Fertigum Макс (0,3 л/га) та Fertigum Аміно (0,3 л/га) – 5,32–5,49 т/га, що перевищило контроль на 0,37–0,54 т/га.